ข่าวศูนย์ สอวน.ชีววิทยา
ประกาศจากศูนย์สอวน.ชีววิทยา สำหรับนักเรียนที่เคยเข้าค่าย 1 ปี 2556 [อ่าน 2209 คน] 2014-11-13
ประกาศผล ดาวน์โหลดแบบตอบรับ สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 รุ่น 15 ปี 2557 [อ่าน 13118 คน] 2014-09-15
เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าโครงการ สอวน.ชีววิทยา รุ่นที่ 15 / 2557 [อ่าน 6501 คน] 2014-06-27
เด็กเทพฯ คว้าเหรียญเงิน 2 ทองแดง 2 ในชีวะโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 11 [อ่าน 2837 คน] 2014-04-09
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน. ชีววิทยา ระดับชาติ ประจำปี 2556 [อ่าน 5633 คน] 2014-03-31
ประกาศ ศูนย์ สอวน.ชีววิทยา โรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 2573 คน] 2014-03-12
ตารางค่าย สอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 2391 คน] 2014-02-13
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน. ชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปี 2556 [อ่าน 3766 คน] 2013-11-19
การรับสมัครนักเรียนที่เคยเข้าค่ายสอวน.ชีววัทยา เมื่อปี 2555 [อ่าน 2400 คน] 2013-09-22
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา ค่ายที่ 1 [อ่าน 10576 คน] 2013-09-20
รายชื่อผู้สมัครสอบ สอวน.ชีววิทยา ค่าย 1 / 2556 [อ่าน 3015 คน] 2013-09-04
กำหนดการรับสมัคร สอวน. ชีววิทยา 2556 [อ่าน 9380 คน] 2013-07-10
เด็กเทพศิรินทร์ 2 เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ [อ่าน 2209 คน] 2013-08-16
3 ลูกแม่รำเพย ฉลุย...! การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ [อ่าน 2357 คน] 2013-04-27
บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก และการตอบสนองของพืช ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยใช้สื่อประสม [อ่าน 2080 คน] 2013-05-27
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |