ข่าวสมัครงาน/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา [อ่าน 1356 คน] 2018-11-12
ประกวดราคาลิฟต์โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาแบบ e-bidding ครั้งที่ 2 [อ่าน 617 คน] 2018-08-04
ประกวดราคาลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 [อ่าน 583 คน] 2018-07-23
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน 655 คน] 2018-06-29
ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร 2561 [อ่าน 1412 คน] 2018-04-20
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [อ่าน 470 คน] 2018-03-12
ประกวดราคาซื้อ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ชนิด LED [อ่าน 845 คน] 2017-11-07
รับสมัครพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [อ่าน 1300 คน] 2017-05-23
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [อ่าน 462 คน] 2016-12-27
รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1756 คน] 2016-03-24
ขอความอนุเคราะห์ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ [อ่าน 1433 คน] 2015-11-27
ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ [อ่าน 1294 คน] 2015-11-15
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ [อ่าน 917 คน] 2015-11-15
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ [อ่าน 1057 คน] 2016-01-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [อ่าน 799 คน] 2015-08-24
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |