ข่าวสมัครงาน/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [อ่าน 544 คน] 2018-06-29
ประกวดราคาจ้างทำโต๊ะ-เก้าอี้ โรงอาหาร 2561 [อ่าน 1298 คน] 2018-04-20
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [อ่าน 396 คน] 2018-03-12
ประกวดราคาซื้อ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ชนิด LED [อ่าน 779 คน] 2017-11-07
รับสมัครพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [อ่าน 1245 คน] 2017-05-23
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [อ่าน 400 คน] 2016-12-27
รับสมัครรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ [อ่าน 1663 คน] 2016-03-24
ขอความอนุเคราะห์ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ [อ่าน 1324 คน] 2015-11-27
ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ [อ่าน 1223 คน] 2015-11-15
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ [อ่าน 860 คน] 2015-11-15
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยงานพัสดุ [อ่าน 983 คน] 2016-01-18
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [อ่าน 728 คน] 2015-08-24
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) [อ่าน 887 คน] 2015-09-03
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) [อ่าน 977 คน] 2015-09-03
ประกาศสอบราคาซื้อคอมฯและโทรทัศน์‏ [อ่าน 737 คน] 2015-07-29
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |