ข่าวAdmission / รับตรง / เรียนต่อ
50ที่นั่ง ม.เกษตร รับตรงวิทยาการคอมฯ [อ่าน 1582 คน] 2013-04-29
ม. เชียงใหม่ (ภาคพิเศษ) รับตรง จัดเต็ม 5 คณะ 385 ที่นั่ง [อ่าน 996 คน] 2013-04-29
รับตรง เคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 จุฬาฯ [อ่าน 2352 คน] 2013-04-29
สอท.เผยนักเรียนร้องถูกแอบอ้างเปลี่ยนข้อมูลแอดมิชชั่น [อ่าน 1145 คน] 2013-04-25
>>>เตือน..!!!! นักเรียน Admission'56 [อ่าน 1367 คน] 2013-04-29
สอท. ขอให้นักเรียนรีบชำระเงินค่าแอดมิชชั่น [อ่าน 1157 คน] 2013-04-15
เตือนนักเรียนใช้โปรแกรม สอท.คิดแอดมิชชั่น [อ่าน 1200 คน] 2013-04-15
ระวังคิดคะแนนผิด มาใช้โปรแกรมทดลองคำนวณคะแนน ของ สอท.ที่ใช้คัดจริง [อ่าน 3618 คน] 2013-04-20
แก้ไขและ/หรือ เพิ่มเติมข้อมูล หนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2556 [อ่าน 1041 คน] 2013-04-15
การสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 [อ่าน 1191 คน] 2013-04-13
สถิติย้อนหลัง 5 ปี จำนวนผู้สมัครแยกตามคณะ(Admissions) [อ่าน 1717 คน] 2013-04-03
ทปอ. สรุปแอดมิชชั่นและสอบ GAT-PAT ปี 57 [อ่าน 1863 คน] 2013-03-27
โครงการรับตรง >>>ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น<<< [อ่าน 1778 คน] 2013-03-28
ช่วงคะแนน O-Net '55 [อ่าน 1432 คน] 2013-03-27
แม่ฟ้าหลวงรับตรง 3 โครงการ ***ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น*** [อ่าน 1634 คน] 2013-03-26
Page      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |