''โครงการติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้น ม.3'' - ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราค 2558


 บันทึกโดย Admin  26 ม.ค. 2558

 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่วมกับ 

 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กำหนดจัดโครงการติว O-Net ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราค 2558

ซึ่งมีการจัดวิทยากรรับเชิญ และคุณครูในระดับชั้นฯ สำหรับติวให้นักเรียนทุกห้อง

โดยนักเรียนไม่ต้องจัดตารางสอนมา
แต่ให้จัดเตรียมสมุด และอุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม 


** หมายเหตุ : วันจันทร์นี้ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือให้แต่งชุดนักเรียนมาตามปกติ **
หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่
ครูประจำชั้นหรือครูหัวหน้าระดับ ม.3

ผู้เข้าชม : 1771