สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรฯ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558


 บันทึกโดย Admin  11 ก.พ. 2558 สทศ. เปิดให้พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 แล้ว  ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถเข้าระบบ พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 ได้จนถึงวันสอบ

           - ผู้มีสิทธิ์สอบรายใดมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PAT ให้ดาวโหลด ใบคำร้องทั่วไป คลิกที่นี่  ระบุขอเปลี่ยนสนามสอบ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ Fax ไปที่ สทศ. 02-219-2996

           - บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ผู้มีสิทธิ์สอบจะ save เป็น PDF หรือ Print ออกมาก็ได้ บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ไม่ใช่เอกสารสำหรับแสดงตนเข้าห้องสอบ  เป็นเพียงบัตรแสดงข้อมูลให้ผู้มีสิทธิ์สอบทราบข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ที่สนามสอบจะมีประกาศ ข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบของผู้เข้าสอบทุกคน เช่นกัน

           พิมพ์บัตรแสดงข้อมูลที่นั่งสอบและสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 คลิกที่นี่  

           - วิธีสอบถาม รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน เข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่ 


ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1356