ศธ.และ สทศ.ยันONETเหลือ5สาระเริ่มปี59


 บันทึกโดย Admin  26 ก.พ. 2558

กระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ. ยืนยัน ลดสอบ ONET เหลือ 5 กลุ่มสาระ อีก 3 กลุ่มสาระให้โรงเรียนจัดสอบ


ล่าสุด! วันนี้( 25 ก.พ. 2558) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมกับ ศ.กิตติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร สทศ. และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ด้วย

            พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติยืนยันให้ สทศ. ลดการสอบ O-NET จากเดิมที่ สทศ. จัดสอบเองทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ สทศ. จัดสอบเอง เหลือ 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือ 3 กลุ่มสาระ ได้แก่ การงานอาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ทางโรงเรียนเป็นผู้จัดสอบและออกข้อสอบเอง โดยเริ่มใช้กับ นักเรียนปีการศึกษา 2558 ( หรือ นักเรียน ม.5 ในขณะนี้นั่นเอง) ที่จะสอบ ONET ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2559

             พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้กล่าาวอีกว่า การลดการสอบ O-NET ให้ทางนักกฏหมายไปดูรายละเอียดแล้ว เห็นว่าไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องประกาศล่วงหน้า 3 ปี จึงสามารถดำเนินการได้ทันที  โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการบริหาร สทศ. ยืนยันว่า สามารถทำได้และรับที่จะไปดำเนินการในเรื่องของการเตรียมสถานศึกษาให้จัดสอบ ONET ใน 3 กลุ่มสาระ

             ด้าน ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อยากให้มองเป้าหมายของการลดสอบ ONET เป็นสำคัญ และ 3 กลุ่มสาระ ที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบและออกข้อสอบเอง มักเป็นข้อสอบที่มีปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของเด็กมาตลอด เมื่อให้โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบและออกข้อสอบจะมีความเป็นธรรมกับเด็กมากขึ้น

             อย่างไรก็ตาม  สทศ.  เสนอว่า ควรจะมีการหารือกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในฐานะผู้นำคะแนน ONET ไปใช้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน แต่ความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ. ก็คือ จะเริ่มใช้นักเรียนปีการศึกษา 2558 ( หรือ นักเรียน ม.5 ในขณะนี้นั่นเอง) เป็นต้นไป

            ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสื่อมวลชน ภายหลังทราบมติของกระทรวงศึกษาธิการ และ สทศ. ว่า หาก สทศ. ยืนยันจะจัดสอบ ONET เพียง 5 กลุ่มสาระและ 3 กลุ่มสาระ ให้โรงเรียนจัดสอบและออกข้อสอบเองนั้น  ทปอ. จะไม่ใช้คะแนนสอบ ONET ใน 3 กลุ่มสาระที่โรงเรียนจัดสอบ เพราะจะทำให้เด็กเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน แต่อาจจะใช้เพียง 5 กลุ่มสาระที่ สทศ. จัดสอบเท่านั้น และต้องมาปรับค่าน้ำหนักของ ONET ที่ใช้ในการแอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเกิดความยุติธรรมกับเด็กมากที่สุด

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1439