ตารางการเทียบรุ่นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  12 ก.พ. 2556

การนับรุ่นนั้นแบ่งออกเป็น ๗ แบบ
โดยนักเรียนรุ่นหลังๆ จะต้องใช้แบบที่ ๖ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุด
แบบที่รุ่นจบปีการศึกษา
1842484
224972497
323-25จบ ม.ศ.3 ปีการศึกษา 2523
จบ ม.ศ.5 ปีการศึกษา 2525
42524-2527จบ ม.3 ปีการศึกษา 2524
จบ ม.6 ปีการศึกษา 2527
599จบ ม.3 ปีการศึกษา 2524
จบ ม.6 ปีการศึกษา 2527
626-29 (101)จบ ม.3 ปีการศึกษา 2526
จบ ม.6 ปีการศึกษา 2529
หมายเหตุ เมื่อโรงเรียนมีอายุครบ 101 ปีพอดี
7สพพ. 1นักเรียนโครงการ ม.ปลาย 2 ปี ซึ่งมีทั้งหมด 4 รุ่น
มายเหตุ สำหรับนักเรียนที่สอบเทียบได้ หรือ นักเรียนที่เข้าโครงการเรียนพิเศษ 2 ปีจบในระดับ ม.ปลายนั้น จะต้องถือว่าเป็นรุ่นเดียวกับเพื่อนที่จบตอน ม.3 ด้วยกัน ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมของเทพศิรินทร์นั้น จะไม่มีแบ่งกันที่ชาติตระกุล ฐานะ หรือ ความสามารถทางการเรียน อันนี้รวมถึงนักเรียนที่เข้าเรียน ระหว่างชั้นคือ เช่น เข้ามาตอน ม.2 หรือ ม.4 ก็ให้นับตามนักเรียนร่วมชั้นที่เข้ามาตามปกติ   


ที่มา : www.debsirinalumni.org

ผู้เข้าชม : 6571