อู๋ สิทธิชัย เด็กเทพฯผู้ได้ไปต่อ ในคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ '11


 บันทึกโดย Admin  31 มี.ค. 2558
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ

นายสิทธิชัย อังกูรมหาสุข


นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้เข้าชม : 1870