รับสมัคร ครูอัตราจ้าง จำนวน 9 อัตรา


 บันทึกโดย Admin  01 เม.ย. 2558

download >> ใบสมัคร <<

รับสมัคร ครูอัตราจ้างจำนวน 9 อัตรา
- ครูภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
- ครูภาษาไทย 1 อัตรา
- ครูสังคมศึกษา 1 อัตรา
- ครู
ศิลปะ 1 อัตรา
- ครูพละศึกษา 1 อัตรา
- ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ครูเคมี หรือ ครูวิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีววิทยา 1 อัตรา


รูปถ่าย 2 รูป เอกสารสำเนา อย่างละ 3 ชุด
ใบรับรองแพทย์ 1 ใบ ตัวจริง


รับสมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
เวลา 08.30 – 15.30 น. (เฉพาะวันทำการ)
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

สอบคัดเลือก วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ ชั้น 2 อาคารเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
download >> ใบสมัคร <<

ผู้เข้าชม : 12886