ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ สอวน.ชีววิทยาระดับชาติ 2557


 บันทึกโดย Admin  31 มี.ค. 2558
ให้นักเรียนมารายงานตัว
วันพฤหัสที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00น.
หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

เข้าร่วมการแข่งขัน สอวน.ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2558
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี


ดูคะแนนทั้งหมด >> คะแนน สอวน.ชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย2/2557 <<

ผู้เข้าชม : 5335