''ปฐมนิเทศลูกแม่รำเพย'2558'' วิถีเทพศิรินทร์ ในหนังสือพิมพ์ M2F


 บันทึกโดย Admin  21 เม.ย. 2558

ข่าวการซ้อมถวายบังคมก่อนเข้าพิธีถวายสักการะ และถวายตัวเป็นลูกแม่รำเพยต่อ
 
   

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ในหลวงรัชกาลที่ ๘
และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

จากหนังสือพิมพ์ M2F

ที่มา : Facebook

ผู้เข้าชม : 2954