ผอ.อนันต์ และครูสมหวัง รับสายสะพาย ปช.


 บันทึกโดย Admin  30 เม.ย. 2558


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า"เครื่องราชอิสริยยศ"ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า"เครื่องราชอิสริยาภรณ์" สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี (วิกิพีเดีย)

ที่มา : http://www.cabinet.thaigov.go.th/

ผู้เข้าชม : 2008