ลุ้น เลื่อนวันประกาศผลแอดมิชชัน


 บันทึกโดย Admin  03 มิ.ย. 2558

	สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศเลื่อนการจัดแถลงข่าวแอดมิชชั่น  
ประจำปีการศึกษา 2558 จากเดิม วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น.เป็น วันที่ 4 มิถุนายน
2558 เวลา 11.00 น.  ในการจัดแถลงข่าวแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 สอท. จะแจ้ง
ให้ทราบ “กำหนดการการประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการ”
 อีกครั้ง


           โดยที่ผ่านมาหลายปีนั้น สอท. จะจัดแถลงข่าวแอดมิชชัน กับ การประกาศผลแอดมิชชัน ภายในวันเดียวกัน ในเมื่อปีนี้ สอท. เลื่อนการจัดแถลงข่าว แอดมิชชัน เป็น วันที่ 4 มิถุนายน 2558    ก็รอลุ้นการการประกาศผลแอดมิชชันว่าจะเป็นวันใด


ข้อมูลที่ใช้เช็คผลแอดฯ 58 คือ เลขที่สมัคร เพียงอย่างเดียว


- การประกาศผลแอดฯ จะประกาศรายบุคล 

 ไม่มีการประกาศรายชื่อรวมเป็นรายคณะ หรือรายมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครแอดมิชชัน สามารถเช็คผลได้ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ เว็บไซต์ผู้ร่วมประกาศผล (เช่น Admission Premium เช็คผล  คลิกที่นี่ ) และ เว็บไซต์ สอท. ( http://www.aupt.or.th/ )

           ในปีนี้ เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต่างๆ จะไม่เข้าร่วมการประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558ถ้าแอดมิชชันติด จะแสดงผล ข้อมูลรหัสคณะ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ติด

หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่พบข้อมูล ให้ตรวจสอบผลการคัดเลือกอีกครั้งที่ เว็บไซต์ สอท. http://www.aupt.or.th/ )

           โดยที่ เว็บไซต์ สอท. จะแสดงข้อมูล อันดับการเลือกทั้งหมดของผู้สมัคร , คะแนนคัดเลือกของผู้สมัคร ในแต่ละอันดับ พร้อมข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

           หากแอดมิชชันติดในอันดับใด จะแสดงผล ผ่านการคัดเลือก ในอันดับนั้น 

           หากแอดมิชชันไม่ติด จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก ในทุกอันดับ (กรณีในอันดับใด ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะผู้สมัคร มีคะแนน ONET หรือ GAT/PAT ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ONET หรือ GAT/PAT ที่รหัสคณะ นั้นๆกำหนดไว้ จะแสดงผล ไม่ผ่านการคัดเลือก เพราะ ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา กำกับไว้ด้วย)

          – คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 จะประกาศในวันเดียวกันกับ การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ เว็บไซต์ สอท. เท่านั้น 

            ทั้งนี้ การประกาศคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 จะช้ากว่า การประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 และ มีระบบเช็ค คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558  แยกต่างหากจาก ระบบประกาศผลแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ เว็บไซต์ สอท. http://www.aupt.or.th/ )

ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2558guru

ผู้เข้าชม : 1364