เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13


 บันทึกโดย Admin  07 ก.ค. 2558เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13

กลับมาอีกครั้งกับงาน "เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 13"งานที่นิสิตนักศึกษาแพทย์ทั้ง 22 สถาบัน จะมาร่วมไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแพทย์ ตั้งแต่การเตรียมตัวสอบ การเรียน และการใช้ชีวิตในโรงเรียนแพทย์ตลอด 6 ปี

กำหนดการรับสมัคร
- 3 - 15 สิงหาคม 2558

คุณสมบัติ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยูในระดับมัธยมปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันจัดกิจกรรม
29 สิงหาคม 2558

ค่าใช้จ่าย
- 250 บาท 


ที่มา : https://www.02dual.com

ผู้เข้าชม : 1714