สอวน ชีววิทยา โอลิมปิก รุ่นที่ 16 ประจำปี 2558


 บันทึกโดย Admin  17 ก.ย. 2558

การสอบคัดเลือกเข้าโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
รุ่นที่ 16  ปีการศึกษา  2558 
วิชาชีววิทยา    ศูนย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ประกาศผลการคัดเลือก เข้าค่ายที่ 1  >>
https://bioposn.debsirin.ac.th/


คุณสมบัติผู้สมัคร    เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6 ในปีการศึกษา  2558     โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

การสมัครสอบคัดเลือก
    1. วันรับสมัคร    วันที่  20 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม  2558
    2. การสมัคร     
         2.1 เข้าระบบรับสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://bioposn.debsirin.ac.th/     
         2.2 พิมพ์ “ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ”      
         2.3 นำ “ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ” ไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงไทย (มีค่าบริการ)     
         2.4 เข้าระบบรับสมัคร พิมพ์ใบประวัติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ (หลังจากผู้ดูแลระบบตรวจสอบสิทธิ์และการจ่ายเงินแล้ว)

    3. การสอบคัดเลือก    
        3.1  สถานที่สอบ    โรงเรียนเทพศิรินทร์       
        3.2  วันที่สอบ อาทิตย์  6  กันยายน 2558  เวลา  09.00 –11.00 น.        
        3.3  เนื้อหาที่สอบ  วิชาชีววิทยา พื้นฐาน และวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม     เล่ม 1 – 5 ของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ    
        3.4  อุปกรณ์สอบ     ใบประวัติที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร , ดินสอ 2B , ยางลบ ปากกา

    4. ประกาศผลสอบ    วันที่  17  กันยายน  2558 https://bioposn.debsirin.ac.th โดยการใช้ appcode + เลขประจำตัวประชาชน ,
https://www.facebook.com/dsbioposn

    5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ    วันที่  4  ตุลาคม  2558   เวลา  09.00 – 09.30 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

    6. ระยะเวลาเข้าค่าย 1         วันที่  4 - 25  ตุลาคม  2558  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  หรือ โรงเรียนหอวัง  หรือ โรงเรียนสตรีวิทยา  หรือ โรงเรียนศึกษานารี หรือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม / รับสมัคร >>
https://bioposn.debsirin.ac.th/

ผู้เข้าชม : 34989