เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา


 บันทึกโดย Admin  17 ส.ค. 2558           รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบตำรวจ


๑. ประกาศรับสมัคร click ที่นี่๗ ส.ค. ๕๘
๒. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต๑๑ - ๒๕ ส.ค. ๕๘
๓. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้สอบข้อเขียน,
    ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน
๒ ก.ย. ๕๘
๔. สอบข้อเขียน๑๓ ก.ย. ๕๘
๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
    และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๒๐ ก.ย. ๕๘
๖. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง๒๓ ก.ย. - ๑๒ ต.ค. ๕๘
๗. ประกาศผลตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)๑๓ ต.ค. ๕๘
๘. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก๒๖ ต.ค. ๕๘
๙. รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑ พ.ย. ๕๘


ดาวน์โหลดแผ่นพับที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : http://rcm.edupol.org/NewWeb/

ผู้เข้าชม : 1511