8 ปี สถิติแอดมิชชั่นย้อนหลัง


 บันทึกโดย Admin  19 ส.ค. 2558สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เผยแพร่ ตารางแสดงสถิติจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) 

 >> ประจําปการศึกษา 2558 <<  

 ข้อมูลสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง

    - ปีการศึกษา 2557 

           - ปีการศึกษา 2556

           - ปีการศึกษา 2555 

           - ปีการศึกษา 2554 

           - ปีการศึกษา 2553 

           - ปีการศึกษา 2552 

           - ปีการศึกษา 2551


ที่มา : https://www.facebook.com/admissions2559guru

ผู้เข้าชม : 5951