7 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก


 บันทึกโดย Admin  01 ต.ค 25587 มหาวิทยาลัยของไทย ติด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016)

  ล่าสุด! วันนี้ (1 ตุลาคม 2558) เวลา 03.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังอีกแห่งหนึ่งจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผล การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ซึ่งนับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้วที่ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นับตั้งแต่ปี 2004

 

          โดยการจัด อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในปีนี้ ของ Times Higher Education หรือ THE  จัดอันดับมากถึง 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่จัดเพียง 400 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เท่านั้นอันดับ 1 California Institute of Technology (Caltech) (ครองแชมป์เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 2011 )

           อันดับ 2 University of Oxford (ขึ้นจากอันดับ 3 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 3 Stanford University (ขึ้นจากอันดับ 4 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 4 University of Cambridge (ขึ้นจากอันดับ 5 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 5 Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ขึ้นจากอันดับ 6 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 6 Harvard University (ตกจากอันดับ 2 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 7 Princeton University (อันดับคงที่จากปีที่แล้ว)

           อันดับ 8  Imperial College London (ขึ้นจากอันดับ 9 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 9 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ขึ้นจากอันดับ 13 ในปีที่แล้ว)

           อันดับ 10 University of Chicago (ขึ้นจากอันดับ 11 ในปีที่แล้ว)

 

          ด้าน มหาวิทยาลัยของไทย ในปีนี้ มีจำนวน 7 มหาวิทยาลัย ที่ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดอันดับเข้ามาใน อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (Times Higher Education World University Rankings) หลังจากที่เคยติดอันดับครั้งล่าสุด ตั้งแต่ปี 2012  และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น มหาวิทยาลัยของไทย ที่ติดอันดับที่ดีที่สุดในปีนี้ คือ ติดเข้ามาใน อันดับ 501-600 สำหรับ ระเบียบวิธีวิจัยในการจัดอันดับ (methodology) ของ Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ใช้ใน การอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ

          1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
          2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
          3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
          4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
          5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น

 

           ดูรายละเอียดการจัดอันดับ 800 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2015-2016 (Times Higher Education World University Rankings 2015-2016) ของ Times Higher Education หรือ THE คลิกที่นี่

ที่มา : https://www.facebook.com/EduGuideTeam

ผู้เข้าชม : 1748