สุดยอด ''เด็กเทพฯ'' นักเรียนคนเดียวที่ได้รับรางวัลในการประกวดไอเดีย 3D Printing


 บันทึกโดย Admin  03 ต.ค 2558

     

ขอแสดงความยินดีกับ

นายศิรพัชร นาคะรัตนากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
(นับเป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนอกนั้นเป็นนิสิต/นักศึกษา)

ในผลงาน "ที่เก็บสายหูฟัง Ear Lock"

  
การประกวดออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ
Enjoy Science Let's print the world
ประเภทนักเรียนนักศึกษา
ของทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ที่มา : https://www.facebook.com/Chevron3D

ผู้เข้าชม : 1371