ฮิปสเตอร์คลองผดุง เหนือชั้น คว้าที่ 1 ใน ICT Challenge 2015 ที่ มจธ.


 บันทึกโดย Admin  16 พ.ย. 2558จากผู้สมัคร กว่า 80 ทีม คัดเหลือ 6 ทีมสุดท้าย

จาก 6 ทีมสุดท้าย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รับมอบทุนการศึกษา 10,000 บาท

ผู้เข้าแข่งขันมีรายนามดังต่อไปนี้

1.นายณัชพล แช่จึง ม.6/7
2.นายพชร ศรียอดเวียง ม.5/5
3.นายณัฐภัทร โอภาศชาติ ม.4/1ผู้เข้าชม : 1353