ประกาศ คะแนนการแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ช่วงชั้น 3 และ 4


 บันทึกโดย Admin  01 ธ.ค. 2558

ช่วงชั้นที่ 3
ประกาศรายชื่อ
ประกาศคะแนนทั้งหมด

ช่วงชั้นที่ 4
ประกาศรายชื่อ
ประกาศคะแนนทั้งหมด



ภาพถ่ายในวันงาน ท่านสามารถรับชมภาพ ได้ที่เมนู กิจกรรม --> Gallery

28 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ช่วงชั้น 1-2
: รับชมภาพ และดาวน์โหลดภาพขนาดเต็ม ได้ที่ 

29 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 12 ช่วงชั้น 3-4
: รับชมภาพ และดาวน์โหลดภาพขนาดเต็ม ได้ที่ 


ผู้เข้าชม : 3978