กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


 บันทึกโดย Admin  01 ธ.ค. 2558

กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม  ๒๕๕8 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

*************************************

 06.00 น. 

-     ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุวัดเทพศิรินทราวาส  ณ โรงอาหาร โรงเรียนเทพศิรินทร์

 07.00 น. 

พิธีทำบุญตักบาตร

-     พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ณ บริเวณลานพระเสด็จและแนวถนนทางเดินเท้า โรงเรียนเทพศิรินทร์

 07.45 น. 

-    นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าประจำในห้องเรียนของตนเอง

-    พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ ในห้องเรียน (ถ่ายทอด M-TEC)

-    คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย เข้านั่งประจำที่  ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ

 08.00 น. 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

-     ผู้แทนถวายพานพุ่ม (พุ่มทอง–พุ่มเงิน) ตามลำดับ ดังนี้

          - ตัวแทนนักเรียน ม.6 - ม.1  ถวายพานพุ่ม (ตัวแทนระดับละ 2 คน)

          - ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

          - ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

          - ตัวแทนพ่อตัวอย่างปีการศึกษา 2558

          - ตัวแทนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

            (ดุริยางค์บรรเลงเพลง ขณะที่ตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ ถวายพานพุ่ม)

-     นายอนันต์  ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประธานในพิธี  มาถึงบริเวณพิธี

ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

-    ประธานจุดเครื่องสักการะบูชาและกราบพระรัตนตรัย

-    พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล

-    ประธานสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้วประธานขึ้นสู่แท่นพิธี 

-     ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มสักการะ พระสงฆ์ยกพัดยศขึ้นตั้ง

-     ประธานอ่านคำสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

-     ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมทั้งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

   และผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน

-     พิธีกรกล่าวนำ 

    " ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จงทรงพระเกษมสำราญสำราญ

     มีพระชนมพรรษา ยั่งยืนนาน   ไชโย  ไชโย  ไชโย "

-     ประธานถวายเครื่องไทยธรรม

-     พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

-     ประธานลงนามถวายพระพร  เสร็จพิธีถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ

-     พ่อดีเด่น ตัวแทนพ่อ และครูประจำชั้น เข้านั่งประจำที่ตามหมายเลขห้อง 

-     พิธีกรกล่าวนำถึงประวัติและความสำคัญของวันพ่อแห่งชาติ 

-     ตัวแทนนักเรียนอ่านความเรียงเทิดพระคุณพ่อ เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

-     พิธีกรเชิญลูกของพ่อดีเด่นและตัวแทนพ่อทุกคน มอบพวงมาลัยให้พ่อ กราบพ่อ และถ่ายรูปร่วมกัน

(ดุริยางค์บรรเลงเพลง ขณะที่ลูกขึ้นมอบพวงมาลัยและกราบพ่อ) 

-     ครูประจำชั้นมอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนพ่อ

-     พิธีกรเชิญประธานในพิธี (ผอ.อนันต์  ทรัพย์วารี) ขึ้นบนเวทีเพื่อมอบโล่เกียรติยศพ่อดีเด่น

-     พิธีกรเชิญพ่อดีเด่นขึ้นเวทีเพื่อรับโล่เกียรติยศพ่อดีเด่น ประจำปี 2558  

-     พิธีกรเชิญตัวแทนพ่อดีเด่น  กล่าวแสดงความรู้สึก

-     ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธี และให้โอวาทนักเรียน 

-     พิธีกรเชิญชวนคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คุณพ่อตัวอย่าง  และคุณครูทุกท่านลงนาม

    ถวายพระพร

-     เสร็จพิธี



 
    


 


ผู้เข้าชม : 3692