เลือกตั้ง กนร.59 เปลี่ยนระบบเป็นการกดเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์!!!


 บันทึกโดย Admin  07 ม.ค. 2559

ที่มา : https://web.facebook.com/DSSC.Election/

ผู้เข้าชม : 1124