ลูกเทพ ชนะเลิศต่อเนื่อง กับ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่


 บันทึกโดย Admin  30 ม.ค. 2559

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

คุณครูที่ปรึกษา คุณครูอาทร ธนวัฒน์ผู้เข้าชม : 1153