ตารางการอบรม สอวน.ชีววิทยา โอลิมปิก ค่ายที่ 2


 บันทึกโดย Admin  02 ก.พ. 2559ตารางการอบรมค่าย สอวน.ชีววิทยา ค่าย 2

ระหว่างวันที่ 1-25 มีนาคม 2559

ลงทะเบียนวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-08.30
ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์


ตารางการอบรม << download

ผู้เข้าชม : 2244