ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ EP


 บันทึกโดย Admin  17 มี.ค. 2559


ห้องเรียนพิเศษ MEP

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

               >>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ  MEP<<


ห้องเรียนพิเศษ EP

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

        >>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ  EP<<

หมายเหตุ

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่ 13  มีนาคม  2559  เวลา 9.00 – 16.30 น. 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์      รายงานตัวห้อง 152

ห้องเรียนพิเศษ MEP                                   รายงานตัวห้อง 153

ห้องเรียนพิเศษ EP                                      รายงานตัวห้อง 153

 

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

          นักเรียนมอบตัวในวันที่  19  มีนาคม 2559  เวลา  09.00 น. 
ที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ

ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 9342