ประกาศ สอวน.ชีววิทยา โอลิมปิก ระดับชาติ ปีการศึกษา 2558


 บันทึกโดย Admin  01 เม.ย. 2559

สำหรับรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

เข้าแข่งขันสอวน.ชีววิทยา ระดับชาติ


ให้นักเรียนที่มีรายชื่อทั้ง 18 คน + 9 คน (ใช้สิทธิ์ปีที่แล้ว)
รวม 27 คน ให้มาพร้อมกัน


ในวันที่ 5 เมษายน 59 เวลา 06.45 น.

ณ บริเวณหน้าห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์

>> ดูคะแนนทั้งหมด <<

สิ่งที่ต้องเตรียม

     1. ชุดนักเรียน จำนวน 3 ชุด (ใส่วันเดินทาง 1 ชุด รวม 4 ชุด)           

     2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ           
     3. เครื่องใช้ส่วนตัว (แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,ยาประจำตัว ฯลฯ)           
     4. ให้นักเรียนพิมพ์เอกสารเพื่อให้ผู้ปกครองอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขัน
         จาก link ด้านล่าง ให้นำมายื่นในวันเดินทาง           
   
**เรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับ มือถือ อุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิด
เมื่อลงทะเบียนเสร็จที่ศูนย์เจ้าภาพ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บอุปกรณ์ไว้ และจะได้
รับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่ 8 เมษายน 59 เวลา 17.30 น.   
       

ใบตอบรับการเข้าแข่งชัน สอวน.ชีววิทยา ระดับชาติ >> CLICK <<


ติดตามความเคลื่อนไหว สอวน.ชีววิทยา ได้ที่
https://www.facebook.com/dsbioposn/

ผู้เข้าชม : 7991