2 ลูกเทพ ผู้ได้ไปต่อ ใน สอวน.คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 12


 บันทึกโดย Admin  06 เม.ย. 2559การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก แห่งชาติครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 5 – 10 มิถุนายน 2559

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาหาดใหญ่จังหวัดสงขลา


นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก


1.นายธีรวัฒน์ ทัตธนานุรัตน์ ม.5/72.นายนิรวิทธ์  เชาวนจินดา ม.5/7ร่วมส่งแรงเชียร์ และเป็นกำลังใจ ในการแข่งขัน
สอวน.คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 12 นี้ด้วยครับ

ผู้เข้าชม : 3856