ฟิว คณาธิป ผู้แทนประเทศฯ พร้อมไปชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ


 บันทึกโดย Admin  25 พ.ค. 2559

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเทพศิรินทร์
ฟิว - คณาธิป เลิศสัจญาณ
ท.ศ.55-58(130)

ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ในวิชาชีววิทยาโอลิมปิก ครั้งที่ 27
ณ ประเทศเวียดนาม


ผู้เข้าชม : 2124