ฟิว คณาธิป ผู้แทนประเทศฯ คว้าเหรียญเงินชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ


 บันทึกโดย Admin  23 ก.ค. 2559

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเทพศิรินทร์
ฟิว - คณาธิป เลิศสัจญาณ ท.ศ.55-58(130) 
ผู้แทนประเทศฯ คว้าเหรียญเงิน ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผู้เข้าชม : 1883