โหวตเจมส์ เป็นกัปตัน ของ แบรนด์ คุณเท่านั้นเป็นผู้ตัดสิน


 บันทึกโดย Admin  18 ส.ค. 2559

ร่วมโหวต เจมส์ ธนพล ศิริธรรมคุณ

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์

เป็นกัปตัน BRANDS  ต้องโหวตนะครับ ทุก ๆ 1 ชม.

http://www.dek-d.com/admission/reality/

ผู้เข้าชม : 2128