ดาวน์โหลด


 บันทึกโดย Admin  10 มี.ค. 2562

 

ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมต่างๆ จาก google drive


ภาพกิจกรรม จากฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

11 มกราคม 2562 ทัศนศึกษา ม.4

7 มกราคม 2562 ทัศนศึกษา ม.6

26 ธันวาคม 2561 ชื่นชุมนุมบาสเกตบอล

25 ธันวาคม 2561 วันคริสต์มาส

16 ธันวาคม 2561 DS Pre-Test'62

12 ธันวาคม 2561 fartlek'61

12 ธันวาคม 2561 นิทรรศการอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ

5 - 7 ธันวาคม 2561 ค่ายลูกเสือ ม.3

28 พ.ย. 2561 การประชุมกองทุน 50 ปี ท่อน้ำไทย และกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ

28 พ.ย. 2561 การพิจารณาโครงร่างโครงงาน นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

28 พ.ย. 2561 กองทุน 50 ปี ท่อน้ำไทย และกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ บริจาค โต๊ะ-เก้าอี สแตนเลส มูลค่า 990000 บาท

5 พ.ย. 2561 ประชุมติวธรรมศึกษา

3 ต.ค. 2561 โครงการสาราณุกรมไทยเยี่ยมชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่องโครงงานบูรณาการ

1 ต.ค. 2561 พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ชีววิทยา และ สอวน.ฟิสิกส์

22 กันยายน 2561 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์

22 กันยายน 2561 แนะนำสาธิตกีฬาฟันดาบ

21 กันยายน 2561 ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1

18 กันยายน 2561 พิธีปัจฉิมนิเทศ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

18 กันยายน 2561 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด

18 กันยายน 2561 พิธีประดับบ่าลูกเสือ

18 กันยายน 2561 ชื่นชมยินดีปิงปอง-บาส

18 กันยายน 2561 ครูเกษียณอำลา

18 กันยายน 2561 มอบโล่เชิดชูเกียรติ

10 กันยายน 2561 ทำบุญวันพระ

9 กันยายน 2561 อบรมวัฒนธรรมเทพศิรินทร์

9 กันยายน 2561 วันแม่รำเพย

5 กันยายน 2561 ประชุมครู

5 มิ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมจัดทำหนังสือเกษียณอายุราชการ

25 พ.ค. 2561 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี การศึกษา 2561 (ม.6)

24 พ.ค. 2561 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี การศึกษา 2561 (ม.4)

23 พ.ค. 2561 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี การศึกษา 2561 (ม.2)

19 พ.ค. 2561 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

15 พ.ค. 2561 อบรมเชิงปฎิบัติการบุคลากรงานพัสดุ

15 พ.ค. 2561 ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป

6 พ.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

5 พ.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

8 เม.ย. 2561 ลงทะเบียนเรียน ม.4

7 เม.ย. 2561 ลงทะเบียนเรียน ม.1

5 เม.ย. 2561 รายงานตัวนักเรียน ม.4

5 เม.ย. 2561 นักเรียน สอวน. ค่าย 3 ลา ผอ. ไปเข้าค่ายที่ มอ.

4 เม.ย. 2561 รายงานตัวนักเรียน ม.1

1 เม.ย. 2561 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

31 มี.ค. 2561 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1

30 มี.ค. - 14 เม.ย. 2561 บรรพชาสามเณร

30 มี.ค. - 14 เม.ย. 2561 บรรพชาสามเณร II

30 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ ศึกษาดูงาน

28 มี.ค. 2561 รับสมัครนักเรียน

28 มีนาคม 2561 ครูและนักกีฬาเข้าพบผู้อำนวยการ ก่อนไปปฎิบัติหน้าที่ต่างประเทศ

27 มี.ค. 2561 รับสมัครนักเรียน ทดสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ

26 มี.ค. 2561 รับสมัครนักเรียน

24 มี.ค. 2561 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปฐมบท

24 มี.ค. 2561 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

20 มี.ค. 2561 คัดนักกีฬาฟุตบอล

18 มี.ค. 2561 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

17 มี.ค. 2561 ใส่บาตรพระกลับจากอินเดีย

16 มี.ค. 2561 ประชุมกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2560

15 มีนาคม 2561 วันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 133 ปี

14 มี.ค. 2561 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ศึกษาดูงาน

14 มี.ค. 2561 คัดนักกีฬาฟุตบอล

14 มี.ค. 2561 สอบ สอวน ค่าย 2

12 มี.ค. 2561 ประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

12 - 14 มี.ค. 2561 บรรพชาสามเณร(ทำวัตรเช้า)

11 มี.ค. 2561 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

10 มี.ค. 2561สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

9 มี.ค. 2561ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ

9 มี.ค. 2561โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติศึกษาดูงาน

8 มี.ค. 2561 MEP EP ทัศนศึกษาสวนเสือศรีราชา

7 มี.ค. 2561ประชุมจัดงานพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 133 ปี

7 มี.ค. 2561การทดสอบ CU-SSEPT

6 มี.ค. 2561ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1 มี.ค. 2561 สอวน ชีววิทยา ค่าย 2

28 ก.พ. 2561รับสมัครนักเรียนเพื่อบรรพชาสามเณร

28 ก.พ. 2561 ทำบุญวันพระใหญ่

24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561การรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

26 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน

21 ม.ค. 2561เทพศิรินทร์เชียงใหม่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

20 มกราคม 2561 เรียนหมอ-เป็นหมอ

11 ม.ค. 2561แสดงความยินดีกับครูวัลลภา ชัยตามลโอกาสที่ได้รับรางวัล ครูดีในดวงใจ ปี 2561 และรางวัล Seasao Awards 2561

8 ม.ค. 2561วัดเทพศิรินทราวาสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายวันคล้ายวันมรณภาพพระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต(เจ้าคุณนรฯ)

5 ม.ค. 2561 ม.4 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองแห่งใหม่

ดาวน์โหลดหลังจากปี 2561 ได้ที่นี่


ผู้เข้าชม : 6094