ขอเชิญร่วมพิธีอำลานักเรียน ครู และแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณฯ 2559


 บันทึกโดย Admin  24 ส.ค. 2559


      
รายชื่อคุณครู (ตามรูปเรียงจากซ้ายไปขวา)
1.ครูเพชรน้ำ นิเวศวรทานต์
2.ครูประไพศรี ปาละวัธนะกุล
3.ครูสุวิทย์ ประยูรหาญ
4.ครูประภาภรณ์ ประยูรหาญ
5.ครูวิริวรรณ สรรพอาษา
6.ครูสุชาติ ธาราวาสน์
7.ครูเยาวผกา แก้วขาวสกุล
8.ครูสุชาติ อารีสินพิทักษ์

     ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์กำหนดจัดพิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
     เวลา 07.45 น.   -นักเรียนเข้าแถวในสนามฟุตบอล
                            - พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ
     เวลา 08.00 น. - พิธีการเชิญฝ่ายผู้บริหาร ครู นั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้
  - ครูเกษียณทุกท่านเดินเข้าสนามทางด้านซุ้มโบสถ์ พร้อมกองธง
              เกียรติยศ
  - ครูเกษียณนั่งประจำที่
  - ตัวแทนนักเรียน ม.1-6 จำนวน 8 คน มอบพวงมาลัยให้ครู
     เกษียณ
  - ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก
  - นักเรียนขับร้องบทเพลงประจำโรงเรียน
   - เสร็จพิธี
  
 
       

ผู้เข้าชม : 3146