กำหนดการ พิธีวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ วันแม่รำเพย 9 ก.ย. 59


 บันทึกโดย Admin  30 ส.ค. 2559กำหนดการ

พิธีวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.15 น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

07.00 น. - พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ 10 รูป / พิธีทักษิณานุปทาน
- ผู้มีเกียรติและนักเรียนเก่ารุ่น ต่างๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4

07.45 น. - จัดแถวนักเรียนที่สนามฟุตบอล พิธีเคารพธงชาติ

08.00 น. - ครู นักเรียนเก่าฯ ผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณพิธี

08.15 น. - ประธานในพิธีมาถึง (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

08.30 น. - พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4
- ประธานวางพวงมาลา แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- พิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์
- ประธานอ่านคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 4
(ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
- ผู้มีเกียรติร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ
1) ผู้แทนราชสกุล
2) สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์
4) อดีตผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์
5) สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
6) เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์
7) โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
8) ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนเทพศิรินทร์
- นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน
- ร่วมร้องบทเพลงประจำโรงเรียน “อโหกุมาร”
- เสร็จพิธี
- นักเรียนเรียนตามปกติ

ผู้เข้าชม : 2676