การสนับสนุนงานจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 (แปรอักษร)


 บันทึกโดย Admin  02 ก.ย. 2559

เกณฑ์การสนับสนุนงานจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28

ในการแปรอักษรของโรงเรียนเทพศิรินทร์

-------------------------------------------------------------------


1.แปรอักษร 1 ภาพ ต่อ 100,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง โดยโรงเรียนเทพศิรินทร์แปรอักษรเป็นภาพตราสัญลักษณ์ของบริษัท/ห้ามร้าน หรือ ข้อความขอบคุณ เป็นภาพสี ใช้เวลาในการเปิดภาพค้างเป็นเวลา 5 นาที

2.การเปิดภาพจะไม่อยู่ในช่วงเวลาถ่ายทอดสด โดยทางโรงเรียนจะพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเปิดภาพ ในวันเปิด หรือ วันปิด

3.ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท/ห้างร้าน ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรติดต่อ พร้อมส่งไฟล์ต้นฉบับในการแปรอักษร เป็นไฟล์ JPEG โดยส่งผ่าน
email : ocheoimeesak@gmail.com หรือ prueksa_kit@hotmail.com หรือ ใส่แผ่นซีดี ส่งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

ผู้เข้าชม : 2133