ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 บันทึกโดย Admin  30 พ.ย. 2559

ร่วมลงนามแสดงความอาลัยออนไลน์ ได้ที่ www.debsirin.net/remembrance

แบบฟอร์มออนไลน์ของชาวเทพศิรินทร์ เพื่อลงนาม แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สามารถลงนามได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ในโทรศัพท์มือถือ 
รายชื่อที่ร่วมลงนามทั้งหมด จะพิมพ์ออกมา รวมกับรายชื่อที่มาลงนามแสดงความอาลัย ในวันงาน ชาวเทพศิรินทร์ รวมใจภักดิ์ อาลัยรักองค์ภูมิพล วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ส่งไปสำนักพระราชวัง

ที่มา : http://debsirin.net/remembrance

ผู้เข้าชม : 1157