กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  15 ก.พ. 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

2.กำหนดการรับสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2560

3.ใบสมัครรับนักเรียน ม.1 ทุกประเภท ปีการศึกษา 2560

4.ประกาศการรับนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

5.กำหนดการรับสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2560

6.ใบสมัครรับนักเรียน ม.4 ทุกประเภท ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุนักเรียนมาสมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ตามวัน และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

ผู้เข้าชม : 39967