ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  05 เม.ย. 2560


>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป<<<

>>>คะแนนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป<<<


>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบพื้นที่บริการ<<<

>>>คะแนนสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบพื้นที่บริการ<<<


>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบและมีเงื่อนไขพิเศษ<<<


ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียนในวันที่  19  เมษายน  2560  เวลา  08.30  น.


ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 20803