ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


 บันทึกโดย Admin  06 เม.ย. 2560

>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์<<<

>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์<<<>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ<<<

>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ<<<
>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน<<<

>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน<<<


หมายเหตุ

    ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  6  เมษายน  2560  เวลา  09.00 น.  

    แผนการเรียนวิทยาศาสตร์              รายงานตัว    ห้อง    152
    แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ          รายงานตัว    ห้อง    153
    แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน  รายงานตัว    ห้อง    153

ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

 

ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน

ในวันที่  20  เมษายน  2560  เวลา  08.30 น.


    ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 9414