นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผอ.โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับโล่ผู้นำโรงเรียน 4.0


 บันทึกโดย Admin  03 ส.ค. 2560

นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
เข้ารับโล่ ผู้นำโรงเรียน 4.0
การประชุมและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 (Digital Education Forum 2017) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และกระทรวงศึกษาธิการในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ให้ทันสมัย ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ทั้งการดูแล เพิ่มโอกาส และสร้างความเท่าเทียมกันทางศึกษาได้อย่างแท้จริงผู้เข้าชม : 1015