Enconcept มอบทุนเรียนฟรีทุกคอร์ส แก่ เด็กชายพงศพัศ คงเสรีภาพ


 บันทึกโดย Admin  09 ต.ค 2560

                ด้วยคณะกรรมการ D4D (Debsirin for Debsirin) ได้ประชุมการพัฒนาโครงการ SELF LEARNING มาอย่างต่อเนื่อง ที่จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนในวิชาต่างๆ ได้ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการได้เดินดูเครื่องที่ติดตั้งพร้อมใช้งานที่ ชั้น 5 อาคารเยาวมาลย์ พบนักเรียน คือ เด็กชายพงศพัศ คงเสรีภาพ นักเรียนชั้น ม.2/9 นั่งเรียนรู้ผ่านระบบ SELF LEARNING ซึ่งเวลาในตอนนั้นเป็นเวลานอกเวลาเรียน แต่นักเรียนมีความใฝ่รู้ ตั้งใจหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเอง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ทางคณะกรรมการ D4D ได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมา
                ทาง Enconcept จึงได้มอบทุนเรียนฟรี​มูลค่า​ 50,000 บาท ตอลด 5 ​ป​ีที่​ Enconcept ให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนในระบบ​ SELF ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์​ จะได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้ในอนาคตอีกแน่นอน

ผู้เข้าชม : 2106