ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ DS Pre-test' 61


 บันทึกโดย Admin  16 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้น ม.1 (DS Pre-test’ 61)

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   

คลิก -รายชื่อผู้สมัครผ่านเว็บไซต์     

คลิก -> รายชื่อผู้สมัครที่โรงเรียน  


คลิก ->  แนวปฏิบัติในการสอบ   

คลิก ->  ห้องสอบ   
(ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ ห้องสอบ ได้จากบัตรประจำตัวสอบ)

ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบด้วย

** เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมาก 

ขอความร่วมมือเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ **


                          แผนที่ผู้เข้าชม : 8758