กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  26 มี.ค. 2561ดาวน์โหลดเอกสาร

หมายเหตุ

นักเรียนมาสมัครที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ตามวัน และเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย

ผู้เข้าชม : 46135