ประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  21 มี.ค. 2561


>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<
>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ  MEP<<>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ  EP<<นักเรียนได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  18  มีนาคม  2561  เวลา 9.00  น.   
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ห้อง  152 และ 153
ห้องเรียนพิเศษ MEP ห้อง  133 และ 134
ห้องเรียนพิเศษ EP ห้อง  135

นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

มอบตัวในวันที่  24 มีนาคม  2561

เวลา 09.00 น.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 23135