ประกาศผลสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ


 บันทึกโดย Admin  21 มี.ค. 2561

>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<


>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์  ปีการศึกษา 2560 ผ่านการวัดศักยภาพได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์<<


>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก<<

>>คะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ IEP<<นักเรียนได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสารนัดหมาย  ในวันที่  18  มีนาคม  2561  เวลา 9.00  น.   
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ ห้อง  154 และ 155
ห้องเรียนพิเศษ IEP ห้อง  156

นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

มอบตัวในวันที่  24 มีนาคม  2561

เวลา 09.00 น.นักเรียนที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 8754