ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  04 เม.ย. 2561


>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป<<<

>>>รายชื่อนักเรียนสำรองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป<<<

>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบพื้นที่บริการ<<<

>>>รายชื่อนักเรียนสำรองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบพื้นที่บริการ<<<>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประเภทสอบและมีเงื่อนไขพิเศษ<<<ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน

ในวันที่  7  เมษายน  2561  เวลา  08.30  น.ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 21469