ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561


 บันทึกโดย Admin  05 เม.ย. 2561
>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์<<<

>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์<<<

>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ<<<


>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์ - คำนวณ<<<


>>>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน<<<

>>>คะแนนสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน<<<หมายเหตุ

    ผู้ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมาย 

ในวันที่  5  เมษายน  2561  เวลา  09.00 น.  ห้อง   165
ประชุมผู้ปกครอง  มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียนเรียน 

ในวันที่  8  เมษายน  2561  เวลา  08.30 น.ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
ผู้เข้าชม : 8171