ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 บันทึกโดย Admin  29 มิ.ย. 2561

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานโสตทัศนศึกษา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดต่างๆ โปรดดาวน์โหลด
1.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตฯ << คลิ๊กดาวน์โหลด
2.เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
<< คลิ๊กดาวน์โหลด
3.คุณลักษณะครุภัณฑ์
<< คลิ๊กดาวน์โหลด
4.รายการราคา
<< คลิ๊กดาวน์โหลด


ผู้เข้าชม : 987