พิธีอำลาเเละแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑


 บันทึกโดย Admin  09 ก.ย. 2561


พิธีอำลาเเละแสดงมุทิตาจิต
ครูเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินทร์

~รายนามครูเกษียณอายุราชการ~
ผู้อำนวยการอนันต์ ทรัพย์วารี
คุณครูกลอยใจ ชาตยาภา
คุณครูดาญา สมสุวรรณ
คุณครูปราโมทย์ ฮ๊อก
คุณครูวันชัย อ่ำประชา
คุณครูสายสุนี แก้วเทศ
นายประจักษ์ จันปุย (ลูกจ้างประจำ)

ผู้เข้าชม : 1354