รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 2 อัตรา


 บันทึกโดย Admin  12 พ.ย. 2561
ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

1) เจ้าหน้าที่ช่วยงานบุคคลและงานนโยบายและแผนงาน       จำนวน  1 อัตรา

2) เจ้าหน้าที่ช่วยงานทะเบียนและวัดผล                            จำนวน  1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. เป็นผู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point  ได้เป็นอย่างดี

3. หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัครอาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่องานบุคคล ชั้น 2  ตึกเยาวมาลย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์

เบอร์โทรศัพท์ 02-621-5801  ต่อ  208

ผู้เข้าชม : 1673